NEWS

APA NEWSLETTER #4

1. Zde naleznete stanovisko UFD k současnému stavu http://www.asociaceproducentu.cz/prispevky#prispevek58.

2. Senátoři včera na mimořádné schůzi schválili a podpořili všechny vládní návrhy zákonů související s koronavirem ve znění, které mu předložili poslanci. 
Pro podnikatele je důležitá především tato nová legislativa:

  • Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Příspěvek státu dostanou i OSVČ.
  • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na sociální pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. 

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na zdravotní pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. Odsouvá se termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám.

Předpokládáme, že všechny parlamentem projednané zákony urychleně podepíše i prezident republiky, a nová legislativa vstoupí brzy v platnost. 
 
3. Ti, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, mohou navštívit Právnímu elektronickému systému, kde najdete potřebné informace k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v tomto dokumentu.

4. Sdělení Státního fondu kinematografie 
Rada SFKMG oznamuje všem žadatelům, že nadále bez přerušení hodnotí všechny došlé projekty a žádosti o změny.

Kvůli epidemii COVID-19 budou až do odvolání zasedání Rady vedena telekonferenční formou.

Kancelář Fondu průběžně mapuje dopady, které má a bude mít současná nouzová situace na probíhající projekty a podané žádosti.

Rada bude v součinnosti s Kanceláří a dalšími organizacemi a institucemi hledat řešení, jak filmovému průmyslu pomoci.

Epidemická situace dopadá tíživě mj. na distributory, kinaře a festivaly, kteří museli často přerušit a odložit svou činnost, stejně tak působí velké problémy producentům a členům filmových štábů, kterým je znemožněno natáčet.

Rada SFKMG bude přistupovat s vstřícností a co největší flexibilitou vůči všem žadatelům, kteří jsou negativně zasaženi důsledky opatření souvisejících s epidemií a z toho důvodu budou bez svého zavinění nuceni měnit či odkládat své probíhající nebo chystané projekty.

<<< BACK