NEWS

APA NEWSLETTER #7

Stále pro vás monitorujeme vyvíjející se situaci a přinášíme další informace.
První část newsletteru se týká společností, které mají zaměstnance, druhá pak přináší ne příliš pozitivní zprávy týkající se žádostí do programu COVID II, který bude zahájen ve čtvrtek.

 

A. Produkční společnost mající zaměstnance:

1. Překážku v práci stačí zaměstnanci oznámit, nejlépe e-mailem.

2. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.

3. Při nemožnosti pracovat z provozních příčin (prostoj) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % z průměrného výdělku (pokud se nedostává herců či štábu, protože jsou v cizině, dodavatel nedodá zařízení potřebné pro natáčení nebo nelze z jiných provozních důvodů natáčet, jedná se o prostoj).

4. Při nemožnosti pracovat z důvodu úředního nařízení (nemožnost natáčet s publikem, povinnost nosit roušku atd.), patří zaměstnanci 100 % průměrného výdělku.

5. Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky, může zaměstnavatel (u nějž nepůsobí odborová organizace) zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci (kurzarbeit).

6. Nejvýhodnější pro zaměstnavatele může být místo překážek v práci nařízení vyčerpání náhradního volna za přesčasy a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem (tj. dnes by šlo nařídit dovolenou od 13. 4. i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil). 

 

B. COVID II

Jak už jsme vás informovali v předchozích newsletterech, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila program COVID II, jehož první kolo bude spuštěno ve čtvrtek.

Vyčleněno na něj bude 1,5 miliardy korun. Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o úvěry od 10 000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. 

Program je financován ze strukturálních fondů EU a z tohoto důvodu nezahrnuje firmy s místem podnikání v Praze tzv. NUTS 2 Praha.

Zatím se nám nepodařilo získat od ČMZRB ani spřátelených bank informaci, zda v následujících kolech bude zahrnuta i Praha.

K. Havlíček uvedl, že počítá s třetím pokračováním programu, ve kterém by mohli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu až 40 miliard korun. V této vlně by se podpora mohla vztahovat také na pražské firmy. Ředitel ČMZRB jedná s hlavním městem Praha i s MPO o tom, aby v co nejkratší možné době nabídli obdobné financování i firmám z Prahy. 

Zkuste případně poptat u svých bankéřů, jestli nebudou mít více info.

Bližší informace se i nadále snažíme získat, hned jak budeme vědět, informujeme vás.
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
 

<<< BACK