NEWS

APA NEWSLETTER #9

  • Byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí ZDE.

 

  • PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky Hospodářská komora spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet. Více informací naleznete ZDE. 

 

  • Rada Státního fondu kinematografie na svém zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2020 projednávala mimo jiné některé dotazy žadatelů a nová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Více informací naleznete ZDE. 

 

  • Intergram prodloužil termín podávání českých prohlášení výkonných umělců včetně výrobců zvukově obrazových záznamů do 15. 5. 2020Formulář čestného prohlášení  naleznete ZDE. Nezapomeňte své čestné prohlášení podat včas, dodatečná čestná prohlášení se řeší až po vyřízení a rozúčtování těch řádných a na peníze pak musíte čekat.

 

  • OPEN CALL k workshopu Ex Oriente Film, který má uzávěrku do 30. dubna, je určen celovečerním projektům a doku sériím ze střední a východní Evropy, které jsou ve fázi vývoje. Přihlašování jde zdarma. Detaily najdete ZDE.

    Rádi bychom také upozornili na nadcházející uzávěrky East Silver open callu: 31. 5. pro filmy produkované v roce 202031. 7. pro projekty v hrubém střihu s předpokládaným dokončením v říjnu 2020. Přihlašování jde zdarma a platí i pro předvýběr na MFDF Ji.hlava.
    Vše ZDE.

<<< BACK