NEWS

APA NEWSLETTER #10

1. Od včerejšího dne lze žádat o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ zde www.daneelektronicky.cz. OSVČ poškozené v souvislosti s koronavirovou pandemií mohou žádat o 25 tisícový příspěvek kompenzující problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020.
Předpokládá se, že pokud by mimořádná opatření výrazněji přesáhla horizont 30. dubna, zákon by byl novelizován a výplata kompenzačního bonusu by pokračovala.

2. Zákaz vycestovat
Od úterý 14. dubna budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a po návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a dále zůstat ve čtrnáctidenní karanténě.  

3. Omezení maximální výše úroků z prodlení u spotřebitelských úvěrů 
Poslaneckou sněmovnou také prošel návrh omezující maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Zároveň by měla být omezena výše sankcí pro OSVČ za opožděné splátky úvěrů.   

4. APA se připojila k prohlášení komunikačního průmyslu.
Více na webu APA www.asociaceproducentu.cz.


5. ZDE naleznete zajímavý článek o paralelách španělské chřipky a COVID 19 a dopadech na filmový průmyslu / Hollywood.  

6. Studie o recesivních dopadech a chování spotřebitelů včetně AVD průmyslu ZDE.

<<< BACK