NEWS

APA NEWSLETTER #14

1. Zrušení mimořádných opatření soudem
Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020 zrušil čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a zákaz volného pohybu osob na území České republiky (plné znění rozhodnutí ZDE). V návaznosti na toto rozhodnutí vláda v ten samý den schválila zrušená opatření jako krizová opatření podle tzv. krizového zákona.  

2. Zde naleznete informace o hlavních změnách v cestování, které budou platné od 27. 4. 2020 od 00:00. Aktualizaci pravidel bude průběžně zveřejňována ZDE.  

3. Prodloužení tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ
Poslanecká sněmovna schválila prodloužení vyplácení tzv. kompenzačního bonusu, a to v tzv. druhém bonusovém období od 1. května 2020 do 8. června 2020 s tím, že výše „kompenzačního bonusu“ zůstává ve výši 500 Kč denně. Na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že u kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady evidují už 400.846 žádostí. Uspokojeno zatím bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard korun.
 
4. Antivirus 
Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je publikována nová, již třetí verze manuálu k cílenému programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Nově je výslovně stanoveno, že příspěvek nelze poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobou jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Aktualizace se dále dotýká poskytování příspěvku zahraničním zaměstnavatelům či na jednatele, kteří mají se společností uzavřenu pracovní smlouvu, a je zde již zohledněno přijetí zákona č. 161/2020 Sb., na jehož základě není třeba zaměstnavatelem předkládat potvrzení o bezdlužnosti.

5. Hospodářská komora na webových stránkách spustila nového pomocníka - chatbota, který dokáže odpovědět velké množství dotazů. Zároveň jednouše provede změtí neustále se vyvíjejících vládních opatření.  Vzhledem k dynamické situaci ho HK budeme průběžně aktualizovat.  
 
6. Evropská komise zahájila nový pilotní projekt s alokací 50 milionů EUR zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání v Evropě
Evropská komise společně s Evropským investičním fondem zahájila dne 22/04/2020 nový záruční mechanismus s cílem usnadnit jednotlivcům i organizacím, které mají zájem investovat do dovedností a vzdělání, přístup k financím. Pilotní projekt v hodnotě 50 milionů EUR je podle Komise určen na financování studentů, vzdělávání dospělých a podniků investujících do prohlubování dovedností zaměstnanců a organizací zajišťujících vzdělávání a odbornou přípravu. Pilotní záruka by měla částečně přispět k tomu, aby se zvýšila zaměstnanost, a je součástí reakce na měnící se potřeby evropské ekonomiky. Evropská komise uvádí, že iniciativa nabývá na významu zejména během současné koronavirové krize. V pilotní fázi bude v rámci záruky pro dovednosti a vzdělávání poskytnuta záruka EU ve výši 50 milionů EUR financovaná z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), což přispěje k financování půjček na projekty v oblasti zlepšování dovedností a vzdělávání v celé Evropě. Cílem je mobilizovat financování v celkové výši 200 milionů EUR. Více ZDE.

<<< BACK