NEWS

APA PARTNEREM CENY NEJLEPŠÍ PRODUCENT FAMUFESTU

Asociace producentů v audiovizi byla i v tomto roce partnerem ceny pro nejlepšího producenta festivalu FAMUFEST. Vzhledem k vyjímečným producenstkým počinům byly uděleny ceny dvě a obě byly podpořeny finanční částkou 50 tisíc korun. Letošními vítězkami se staly Anna Tydlitátová a Kamila Dohnalová, gratulujeme!

<<< BACK